قوانین و مقررات


قوانین تور داخلی و خارجی

1.    این قرارداد با آگاهی از مفاد قراردادهای داخل و خارج از کشور که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تهیه گردیده است،ارسال و این درخواست به منزله قبول تمامی شرایط،ماده ها و تبصره های قرارداد مذکور می باشد و مسئولیت انعقاد قرارداد با مسافرین بعهده خریدار می باشد.

2.       با توجه به چارتر بودن پروازها و گارانتی هتل ها،تور درخواستی غیرقابل استرداد،غیرقابل تغییر تاریخ و غیرقابل تغییر می باشد.

3.    مسئولیت کنترل گذرنامه مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده مسافر و اعتبار گذرنامه بعده خریدار(آژانس درخواست کننده)می باشد.

4.       کنترل مدارک هنگام ثبت نام و تحویل نهایی مدارک به مسافرین بعهده کانتر فروش خریدار می باشد.

5.       اعتبار لازم برای گذرنامه از زمان پرواز 6ماه بوده و مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

6.       چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه در آخرین لحظات زمان شروع سفر توسط سفارتخانه صورت پذیرد،مسافر موظف به شرکت در تور می باشد.

7.       در صورتی که به هر دلیل قبل از سفر نوع هتل تغییر نماید،مسافر متعهد به رعایت شرایط جدید می باشد.

8.    در صورت ابطال پرواز به کشور مقصد توسط شرکت هواپیمایی کارگزار مساعی خود را جهت اعزام مسافرین به اولین پرواز مورد نظر با توافق و رضایت مسافرین به کار گرفته لذا تغییرات اضافی در نرخ پرواز مورد نظر با پرواز ابطال شده از سوی مسافر قابل پرداخت می باشد.بدیهی است در صورت عدم تمایل مسافر به تغییر پرواز به علت چارتر بودن بلیط و هتل هزینه به مسافر عودت نمی گردد.

9.       پرداخت عوارض خروجی کشور ایران و مالیات تعلق گرفته شده در هتل محا اقامت به عهده مسافر می باشد.

10.   مسافر متعهد است در صورت انجام تخلف در کشور مقصد که منجر به پرداخت جریمه و خساراتی توسط کارگزار میگردد جبران نماید.

11.   در کلیه هتل ها به نفر سوم بزرگسال تخت سفری تعلق می گیرد.

12.   ساعت تحویل اتاق در کلیه هتل ها ساعت 14:00 و ساعت تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد.

13.   در صورت تایید نشدن هتل درخواستی هتل مشابه جایگزین می گردد.

14.   تسویه حساب کامل پس ازتایید درخواست الزامی می باشد.

15.   در صورت عدم صدور ویزا توسط کشور مقصد فروشنده مسئولیتی در قبال عدم صدور ویزا و جرایم وارده نخواهد داشت.

16.   در صورت جا ماندن مسافر از پرواز و نرسیدن به موقع مسافر به پرواز این شرکت هیچگونه مسئولیتی ندارد.

17.  در صورت تاخییر و تغییر ساعت یا هر مشکلی (کنسلی،نقص فنی،بدذی آب و هوا) که در پرواز رخ دهد این آژانس هیجگونه مسئولیتی نداشته و در صورت نرفتن هزینه یک شب اقامت از مسافر دریافت خواهد شد.

18.   ارائه مدرک شناسایی به هتل،در تورهای داخلی،الزامی می باشد.

19.   در تور مشهد در ایام خاص که اطراف حرم مطهر مسدود می باشد ترانسفر رفت و برگشت به عهده مسافر می باشد.

20.   مسافر متعهد است برای پیگیری امور تور فقط از طریق فردی که به نمایندگی از سوی ایشان اقدام به ثبت نام پیگیری نماید.

21.  حفظ چمدان ها،اموال،مدارک شخصی به عهده مسافر بوده در صورت بروز هرگونه اتفاق برای هر یک از آن ها هیچ مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد داشت.

22.   نرخ پکیج به دلیل نوسانات ارز متغیر میباشد.

23.   حضور مسافر در فرودگاه 1 ساعت و نیم ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد