قوانین تورهای طبیعتگردی (زمینی)


قوانین تورهای طبیعتگردی زمینی :

1- چنانچه سفر به حد نصاب مورد نظر نرسد و یا به علت بدی آب و هوایی امکان برگزاری آن نباشد،کارگزار مجاز به ابطال آن می باشد.

2- در طول سفر امکان تغییر ساعت صرف غذا و استراحت با توجه به شرایط نا مساعد آب و هوایی محیط و یا حوادث غیر متفرقه وجود دارد.

3- در صورتی که مقامات انتظاماتی و امنیتی از ورود گروه به منطقه گردشگری جلوگیری به عمل آورند مسافر ملزم به رعایت بوده و هیچگونه مسئولیتی به عهده کارگزار نمی باشد.

4- مسافر یا نماینده مسافر موظف است در هنگام ثبت نام مشخصات فردی خود و همراهان را به صورت صحیح و کامل ذکر نمایند و هرگونه مغایرت در ثبت مشخصات مسئولیت آن با خود ثبت نام کننده می باشد.ضمن اینکه شرکت فقط به شخص ثبت نام کننده پاسخگو می باشد.

5- با توجه به آفر قیمت تورهای لحظه آخری ملاک نرخ تور موقع ثبت نام می باشد.

6- همراه داشتن شناسنامه عکس دار و کارت ملی برای تمامی سفرها الزامی می باشد.با توجه به اینکه کارگزار در ابتدای سفر نسبت به احراز هویت مسافران اقدام نموده ، مسئولیت عدم تطابق اطلاعات اظهار شده هنگام ثبت نام با مدارک مثبته به عهده مسافر است.

7- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت و گشت برنامه ها و نرسیدن به موقع هیچ گونه مسئولیتی بعهده این کارگزار نمی باشد.

8- مسافر بر اساس سطهح توانایی جسمی خود و همراهان در تور متناسب با سختی سفر،ثبت نام نماید و همچنین در صورت نیاز به مصرف هرگونه داروی تجویز شده از سوی پزشک و یا استفاده از تجهیزات پزشک خاص،آنهارا در طول سفر همراه داشته باشد.

9- هرگونه مشکلات و هزینه ناشی از عدم آمادگی جسمانی یا عدم آگاهیمسافر از وضعیت محل گردشگری و یا امراض احتمالی در طول سفر بعهده مسافر خواهد بود.

10- در صورت بروز هرگونه اخلال،مزاحمت،اعمال خلاف شئونات اسلامی و ارزش های فرهنگی و بومی در طول سفر توسط مسافر حسب تصمیم راهنما از ادامه حضور مسافر در طول سفر جلوگیری می شود.

11- در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد،مسافر خود موظف به پرداخت هزینه های امداد و نجات و درمان می باشد.

بدیهی است مسافر میتواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی با دریافت گزارش به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید.در خصوص هزینه های درمانی مازاد بر بیمه هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

12- مسئولیت مراقبت از فرزندان و حفظ اموال و مدارک شخصی در تمام طول سفر به عهده مسافر بوده و در این خصوص هیچ مسئولیتی متوجه راهنما و کارگزار نخواهد بود.